Bajki

Blog

Elektrodrążenie

Są to sprzęty którymi można obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj Prasmet działają na tak oznaczanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa uwypukla. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kwalifikowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w wyniku czego powstają tak nazywane wióry. Elektrodrążenie jest to proces spowodowania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Bazowym narzędziem do takiego procesu są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy także lampy elektronowe. Do najczęściej spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Sprzeczności pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Główną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki w pewnej mierze że każdego towaru przewodzącego prąd.

Categories: Handel, Usługi

Comments are closed.