Bajki

Blog

Pieczątka

Pieczątki są tworzone najczęściej po to, żeby przekazywać ważne wiadomości związane z prowadzoną aktywnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych artykułów tworzą pieczątki nagłówkowe wykorzystywane w procesie znamionowania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy i dane adresowe – pieczątki warszawa. Niejednokrotnie umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji lub adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają na ogół nazwę oraz adres siedziby firmy, nieraz też NIP i REGON. Tu pieczątka są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi firmami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, zazwyczaj, wszystkie informacje o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Categories: Biznes

Comments are closed.