Bajki

Blog

Separacja metali

Gałąź tego przemysłu zajmuje się wyrobem pomiędzy innymi kabli oraz transformatorów, tranzystorów i tyrystorów dużej mocy. Kable używane są do przekazu energii elektrycznej na znaczące odległości. Elementem przewodzącym kablu jest miedziany lub ewentualnie aluminiowy drut o zróżnicowanej wielkości. Wybór przekroju poprzecznego oraz liczba żył w drucie zależą od miejsca ułożenia i intensywności prądu przesyłowego. Nie izolowane druty stanowią linie napowietrzne, natomiast kable energetyczne oddzielane układa się w ziemi. Transformator jest narzędziem elektrycznym dogadzającym do zmiany parametrów prądu źródłowego. Przydają się także separacja metalu. W tym celu kreuje się dwa uzwojenia drutu na rdzeniu transformatora: pierwotne i wtórne. Prąd płynący w uzwojeniu pierwotnym indukuje prąd w uzwojeniu wtórnym o tej samej częstotliwości, niemniej jednak innym napięciu. W przystankach transformatorowych przystosowuje się parametry prądu do wymagań domowych sieci energetycznych. Jest to konieczne bo prąd wytwarzany w elektrowniach ma zdecydowanie wyższe napięcie niż to następujące w gniazdkach elektrycznych w mieszkaniach.

Categories: Inne

Comments are closed.