Bajki

Blog

Urządzenia magnetyczne

Przemysł mechaniczny zaistniał na bazie przemysłu wydobywczego i energetycznego oraz sprzyja do wytwórczości obrabiarek, napędów, machin agrarnych, górniczych itp. Materiałów oraz półproduktów daje mu przemysł metalurgiczny i chemiczny. Przemysł maszynowy przynależy do wspólnoty przemysłu elektromaszynowego i jest jednym najbardziej energochłonnych branż tej dyscypliny. W Polsce istniały kiedyś prężne ośrodki tego przemysłu na Górnym Śląsku. Przemysł wykorzystuje także płyty magnetyczne. Wszyscy prawdopodobnie znamy zakłady traktorów rolniczych Ursus lub manufakturę wozów ciężarowych ze Starachowic. Ten typ przemysłu dostarcza maszyn pozostałym gałęziom przemysłu kłopotliwego przez co nabiera gigantycznego znaczenia w gospodarce. To przykre większa część manufaktur wytwarzających tego typu maszyny w Polsce nie wytrzymała konkurencji z lepszymi technicznie maszynami produkowanymi w krajach Europy Zachodniej. Tak samo jak oraz inne gałęzie przemysłu, przemysł maszynowy w Polsce został zminimalizowany do kilku warsztatów, jakie zdołały dostosować się do innowacyjnych warunków ekonomicznych.

Categories: Inne

Comments are closed.